بازید مدیرعامل محترم شرکت مهندس محمودی از پروژه پرتو و تابش

بازگشت
18 اسفند, 1399 — 17 اسفند, 1400   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومي؛مدیرعامل محترم شرکت مهندس محمودی از پروژه پرتو و تابش کرمانشاه در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸  بازديد كردند.