بازید مدیرعامل محترم شرکت مهندس محمودی از بازارچه الهیه

بازگشت
18 اسفند, 1399 — 17 اسفند, 1400   
جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومي؛ مدیرعامل محترم شرکت مهندس محمودی از بازارچه الهیه  کرمانشاه در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸  بازديد كردند.